Quality Coffee

Quality Coffee
Healthy Food

Linggo, Oktubre 4, 2009

Walang Kamatayang Pamahiin: Unang Yugto

Totoong ang pamahiin ay likas na sa pinoy at naging bahagi na ng ating buhay at kultura. Tanggapin man natin o hindi, ang mga noypi ay may malaking paniniwala sa iba’t ibang uri ng pamahiin. Marami sa atin ang ibinabatay na ang ating araw-araw na pamumuhay at pananaw sa mga pamahiin. Ang pamahiin ay ang paniniwala na ang isang bagay o pangyayari na makakaapekto sa isa pang pangyayari, totoo man ito o hindi o kahit walan man silang relasyon sa isa’t isa.

Malaki ang nagagawang impluwensya ng mga pamahiin sa usaping kultura, buhay, kabiguan, tagumpay, kalungkutan at kaligayahan ng mga noypi. Ibig sabihin, nakakaapekto ito sa pamumuhay ng bawat noypi. Ang pamahiin ay nakakaapekto sa mga okasyon at mahahalagang pangyayari sa buhay ng mga pinoy tulad ng kasal, binyag at maging sa kamatayan. Nakakatuwa lamang na ang mga pamahiin ay mahigpit na sinusunod pa rin ng mga pinoy kahit magiging malaki ang epekto nito sa mga taong sangkot.

Sabi nga ng mga matatanda walang masama na sumunod sa mga pamahiin. Mas mabuti na raw na mag-ingat kaysa sa magsisi sa banding huli. Subalit para sa marami, lalu na sa mga kabataan ngayon, napaka-impraktikal na dahilan ang paniwalaan ang karamihan sa mga ito. Ayon sa kanila, hindi na dapat pang paniwalaaan ang karamihan sa mga ito lalu na at moderno na ang buhay ngayon. Isa pa’y wala naman daw basehan ang mga ito sa ilalim ng siyensya. Narito ang ilan lamang sa mga pamahiin at karamihan sa atin ay nakagisnan na.

A. Pag-aasawa, Kasalan at Iba pa..
Bawal isuot ang damit pangkasal. Ang babaeng ikakasal ay sinasabihan na hindi niya dapat isukat ang kaniyang kasuotang pangkasal sa paniniwalang posibleng hindi matutuloy ang kanyang kasal. Kapag bagong kasal, kailangang unahan daw ng lalaki ang babae sa pagpasok pag-uwi sa bahay para hindi siya maging “ander disaya” o maging sunod-sunuran sa gusto ng asawa. Bawal ang sukob. Ibig sabihin, hindi pwedeng magpakasal ang magkapatid sa parehong taon. Kailangang palipasin muna ang taon at magparaya ang isa sa magkapatid na ikakasal para maiwasan ang malagim na pangyayari sa kanilang buhay mag-asawa. Ipinagbabawal din sa mag-asawa ang palipat-lipat ng upuan sa hapag-kainan dahil sa pangamba na magkakahiwalay sila at ang isa sa kanila ay magpapalit ng asawa.

B. Binyagan ng Bata at iba pa..
Sa binyagan naman kung sa isang simbahan ay maraming bibinyagan dapat daw ay itakbo mo ang iyong anak at unahan ang lahat ng mga bata sa paglabas sa simbahan. Ito daw ay sa dahilang para hindi madaig ng ibang bata ang iyong anak. Madaig ibig sabihin ay mas-hindi siya magiging masasakitin sa lahat ng batang naroroon, mas magiging matalino siya at marami pang ibang dahilan. Kaya naman gagawin ng nanay o tatay ang pagtakbo nang mabilis kahit halos madisgrasya siya sa kaniyang gagawin maging ang kanyang anak. Kapag nabati ang bata, lalu na ang sanggol, kailangan magsabi ng “pwera usog” para hindi magkasakit o mabalisa ang bata. Kapag ang isang tao ay nanaginip ng nabubunot ang ngipin o kapag may nabasag na baso o kung ano man na babasagin, mayroong kamag-anak na mamamatay.

Kayo na ang humusga.... he he he

Walang komento: