Quality Coffee

Quality Coffee
Healthy Food

Lunes, Hulyo 13, 2009

Wala sa lugar! Ikalawang Yugto

Narito ang pagpapatuloy ng mga totoong sanhi ng kaguluhan, sabi ko nga mula sa loob ng pamilya palabas ng kumonidad at ng bansa. Mga dalahin ng pamilya na pinipilit na ipapasan sa gobyerno at ibang tao.. Mag-isip naman tayo para makatulong hindi para makagulo.

5. Mga Taong Tamad – tanong ko nga sa aking sarili “ang mga Pilipino ba ay tamad? Tayo ba yung kumikilos lamang kung may nagbabantay, may nakakakita , tayo ba yung naghihintay na lang bumagsak yung bunga ng bayabas sa ating bibig. Bakit ito nagiging dahilan ng kaguluhan? Tulad na lang sa atin sino ang mga karaniwang pinagmumulan ng gulo diba yung mga taong walang ginagawa, tambay ika nga. Naalala ko sabi ng lolo ko “huwag daw pakainin ang tamad”.

6. Hindi nagpapasokop sa mga kina-uukulan – Kung sino pa yung mga walang ginagawa sila pa yung mga pasaway sa lipunan. Sila yung mga taong lumalabag sa batas ng walang kadahilanang mabigat. Sinisisi ang gobyerno sa kanilang kinasasadlakan. Sila yung mga taong tingin sa sarili ay hari sa labas ng kanilang tahanan mga taong pikon at wala sa katuwiran.

7. Hindi Pagsunod – masasabi nating dito nagsisimula ang gulo sa pamilya ang hindi pag-sunod ng mga anak sa mga sinasabi ng magulang. Ito yung dapat isinaalang-alang ng isang anak na ang magulang ay walang iniisip kundi ang ikabubuti ng kanyang anak. Subalit nagiging lapastangan ang ibang mga anak wala silang pag-respeto at paggalang sa kanilang mga magulang, sila yaong mga sanhi ng sakit ng ulo ng mga magulang, nagiging pasaway ang karamihan sa mga anak. Karaniwang nasasadlak sa hindi magandang karanasan.

8. Mga Taong Iwas Pusoy – ito ang mga taong gagawin lahat para maka-iwas sa anumang gulo na kanyang pinasukan. Mga taong ang iniisip lamang yung pansariling ikabubuti wala siyang paki-alam kong masagasaan, masaktan ang sinumang tao. Para sa kanya ang lahat ay bali-wala sa kanya, hindi makatutulong lahat ay walang pakinabang.

Sa totoo lang maraming nagiging sanhi ng kaguluhan pero sa tingin ko ilan ito sa mga pangunahing sanhi pero tingnan natin sa mga susunod na araw kung may pagkakataon tayong ihayag ito sa lahat.

Walang komento: